Menüler
  • Telefon+90 (212) 886 20 86

  • Fax +90 (212) 886 61 81

  • e-Posta hls@hlslojistik.com.tr

Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi

Şirketimizde Kariyer Yönetimi, Terfi Yönetimi'nin önemli bir unsuru olarak görülmekte, yeterli yetkinlik ve tecrübeye sahip olan potansiyel çalışanlarımıza terfi sürecinde önemli bir öncelik sağlamaktadır.

Kariyer Yönetimi Prensiplerimiz;
Çalışanların motivasyonunun ve bağlılığının ön planda tutulması,
Sürekli eğitim ve geliştirme,
Bireylerin kariyerlerinin, organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda sistematik olarak planlanması ve geliştirilmesi,
İnsan Gücü planlaması ve organizasyonel yedekleme yapılması,
Adil ücretlendirme ve ödüllendirme,
Bireylere performansları ile ilgili geri bildirimde bulunulması,
Nitelik ve ihtiyaçlara göre eleman temini,
Çalışanın grup içinde onurlandırılması, tenkitlerde kişilik haklarına saygılı olunması, Sosyal ve Kültürel faliyetlerin özendirilmesi dir.
Şirketimizde 'Kişiye göre değil işin gerekliliklerine göre ücret' prensibi benimsenmiştir.